Božićnica

Grad Gospić je i ove godine donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića (u daljnjem tekstu: Božićnica).

Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženih građana s prebivalištem na području grada Gospića bit će objavljen na web stranici Grada Gospića, a isti se može preuzeti i u papirnatom obliku na porti Grada Gospića, Budačka 55.

Ispunjeni Zahtjev može se od  01. prosinca 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine dostaviti elektroničkim putem na e-mail: nikolina.jelaca@gospic.hr ili predati osobno radnim danom od 07.30 do 14.30 sati na portu Grada Gospića na adresi Budačka 55.

Uz popunjeni obrazac Zahtjeva podnositelj je dužan priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

Osobama koje imaju tekući ili žiro račun isplata će se izvršiti odmah nakon obrade zahtjeva.

Osobe koje nemaju tekući ili žiro račun biti će obaviještene telefonskim putem o načinu preuzimanja financijskih sredstava.

Za osobe koje su nepokretne i/ili nemoćne i koje zadovoljavaju sve navedene uvjete, Božićnica će biti dostavljena u njihove domove temeljem prijave Gradu Gospiću, Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu osobno ili na broj telefona 053/572-082.

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime nepokretne i/ili nemoćne osobe, adresu stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela.

 

Građani koji imaju pravo na isplatu Božićnice su:

1.a) umirovljenici;  I. skupina – umirovljenici kojima je iznos mirovine 1.000,00 kn ili manje: 600,00 kn (šest stotina kuna) po osobi; II. skupina – umirovljenici kojima je iznos mirovine od 1.000,01-1.500,00 kn: 400,00 kn (četiri stotine kuna) po osobi; III. skupina – umirovljenici kojima je iznos mirovine od 1.500,01 – 2.000,00 kn: 300,00 kn (tri stotine kuna) po osobi;

b) osobe iznad 65 godina koje nemaju primanja: 600,00 kn (slovima: šest stotina kuna) po osobi;

2. osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi;

3. radno nesposobne osobe: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi;

4. osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja: 400,00 kn (slovima: četiri stotine kuna) po osobi;

5. osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi;

6. osobe starije od 18 godina koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi;

7. osobe kojima je odobrena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koje su smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38 u Gospiću: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi;

8. punoljetne osobe s invaliditetom: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi.

Za sve navedene kategorije osobe moraju imati prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci ili duže zaključno sa danom podnošenja zahtjeva.

Osobe kojima će se isplaćivati Božićnica moraju ispunjavati dolje uvjete iz Odluke te priložiti dokumentaciju traženu u Odluci.

Vezani dokumenti:

Zahtjev za isplatu Božićnica

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića (word verzija)

ODLUKA

 

Back to top