Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUo Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijamaza 2025. i 2026. godinu Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je predlaganje i donošenje proračuna kao temeljnog financijskog akta jedinice lokalne samouprave. Gradsko vijeće donosi proračun na razini skupine (2. razina računskog plana) do kraja tekuće godine, u roku koji […]

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada gospića

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Procjena rizika).   Cilj provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s nacrtom Procjene rizika te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje […]

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUo Nacrtu prijedloga Akcijskog plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Akcijskog plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Gospića […]

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUo Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcijamaza 2025. i 2026. godinu Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je predlaganje i donošenje proračuna kao temeljnog financijskog akta jedinice lokalne samouprave. Gradsko vijeće donosi proračun na razini skupine (2. razina računskog plana) do kraja tekuće godine, u roku koji […]

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUO NACRTU PRIJEDLOGAPLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2024. GODINU Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).   Cilj provođenja savjetovanja:   […]

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUO NACRTU PRIJEDLOGAODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAKGRADA GOSPIĆA Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluke).   Cilj provođenja savjetovanja: […]

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU        O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU U VLASNIŠTVU GRADA GOSPIĆA Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog […]

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić 2021.-2027.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUo Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić 2021.-2027. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara novo savjetovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategija razvoja Urbanog područja Gospić […]