Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 17. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 30. rujna 2015. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

 

D n e v n i   r e d 

  1. Aktualni sat 
  2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2015. godinu

Izvjestitelj: DAGICA LAZIĆ

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti poduzeću „Komunalac Gospić” d.o.o., za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada

Izvjestitelj: IVAN BILJAN

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Izvjestitelj: IVAN BILJAN

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIC

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Grada Gospića

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

  1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. srpnja, i od 01. do 31. kolovoza  2015. godine

Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ

              

          

                                
Back to top