Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10), članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), sazivam 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 14. listopada 2011. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i    r e d

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju visine naknade zemljišta i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima na infrastrukturu za igradnju višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ

 

S poštovanjem!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Pezar Radošević, v.r.

 

 

 

 

Back to top