Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. god.

Nakon provedenog postupka obrade pristiglih zahtjeva temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. godini, Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju donosi rang liste po Mjerama:

 

Mjera 1) POTPORE ZA BILJNU PROIZVODNJU

NAZIV IZNOS (kn)
PG PRPIĆ DARIO, DARIO PRPIĆ 2.797,80
OPG KOČA, RUŽA KURTEŠ 5.000,00

 

Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru je iznosila 20.000,00 kn te su se neutrošena sredstva preusmjerila u Mjeru 2) Nabava mehanizacije, strojeva i opreme.

Sukladno izrađenoj rang listi potpora se dodjeljuje za 2 pravovaljana prijavitelja, dok se jednom prijavitelju dostavila obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.

 

Mjera 2) NABAVA MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME

RED. BR. NAZIV BODOVI IZNOS POTPORE (kn)
1 OPG ODOR, ZDRAVKO NOVKOVIĆ 75 9.450,00
2 OPG STARKI, STJEPAN STARČEVIĆ 65 15.371,95
3 OPG KORICA PREDRAG, PREDRAG KORICA 65 11.577,75
4 OPG LISAC, JURICA LISAC 60 10.745,00
5 OPG STARČEVIĆ, MARINA STARČEVIĆ 60 8.373,34
6 OPG MATANIĆ TOME, TOME MATANIĆ 55 18.000,00
7 OPG JELINIĆ ANA, ANA JELINIĆ 55 8.956,50
8 OPG KUČAN, BARBARA KUČAN JELINIĆ 55 20.000,00
9 OPG BAĆKO, MILOŠ KORICA 55 6.485,00
10 OPG VORIĆ, MARIJA UZELAC 50 10.400,00
11 OPG LAKTIĆ, MATE LAKTIĆ 50 15.840,00
12 OPG ŠTIMAC, MATE ŠTIMAC 50 17.637,75
13 OPG MARTINA KOLAČEVIĆ, MARTINA KOLAČEVIĆ 50 20.000,00
14 OPG MIŠKULIN, IVICA MIŠKULIN 45 7.619,42
15 OPG KRUŠČICA, ŽELJKO MARINIĆ 45 6.985,00
16 OPG KACAN, KARLO BUTORAC 45 5.291,50
17 OPG JERGOVIĆ ANICA, ANICA JERGOVIĆ 45 20.000,00
18 OPG BUTORAC IVAN, IVAN BUTORAC 45 20.000,00
19 OPG BOROVAC, MARICA BOROVAC 40 2.154,18
20 OPG IVAN DOŠEN, IVAN DOŠEN 40 20.000,00
21 OPG PAVELIĆ, MILE PAVELIĆ 40 16.171,59
22 OPG JOSIP ČORAK, JOSIP ČORAK 35 19.775,50
23 OPG FRANIĆ, DUŠANKA FRANIĆ 35 3.114,95
24 OPG BOJSA, TOMISLAV MILKOVIĆ 35 4.426,26
25 OPG JURJEVIĆ, DAVID JURJEVIĆ 35 11.875,00
26 OPG RADOŠEVIĆ, ANA-MARIJA RADOŠEVIĆ 35 9.337,63
27 OPG SANELA PRPIĆ, SANELA PRPIĆ 35 14.818,75
28 OPG ŽUPAN IVANA, IVANA ŽUPAN 35 9.490,00
29 OPG BARUN, MARIJA STARČEVIĆ 35 13.722,75
30 OPG ŠTIMAC, MARKO ŠTIMAC 35 14.190,00
31 OPG DULE, DUŠKO NOVKOVIĆ 35 13.118,75
32 OPG MARKELA, ANITA MUHAR 35 5.291,50
33 OPG LEPA JELINIĆ, LEPA JELINIĆ 35 9.468,75
34 OPG PČELICA MAJA, IVANA RUPČIĆ 35 4.050,00
35 OPG SOKOLIĆ, IVAN SOKOLIĆ 35 1.750,00
36 OPG ZVONIMIR STILINOVIĆ, ZVONIMIR STILINOVIĆ 35 9.500,00
37 OPG ŠUŠIĆ NIKICA, NIKICA ŠUŠIĆ 35 8.450,00
38 SOPG NIKOLA DOŠEN 30 2.074,05
39 OPG VUKOVIĆ MATE, MATE VUKOVIĆ 30 20.000,00
40 OPG LISAC, IVAN LISAC 30 20.000,00
41 OPG FAJDIĆ, MIRKO FAJDIĆ 30 6.685,00
42 OPG ČORAK ŽELJKO, ŽELJKO ČORAK 30 7.320,00
43 SOPG MARIO DRENOVAC 30 9.950,00
44 OPG JURČIĆ MILE, MILE JURČIĆ 30 4.850,00
45 OPG CRNJAK LJUBICA, LJUBICA CRNJAK 30 5.499,50
46 SOPG ANTE KARIĆ 30 10.995,00
47 OPG ŠOP, MIRELA ŠOP 30 3.995,00
48 OPG PAVIČIĆ, MILAN PAVIČIĆ 30 4.634,00
49 OPG RADOŠEVIĆ, BARA RADOŠEVIĆ 30 8.250,00
50 OPG SVETIĆ, FRANE SVETIĆ 30 4.860,00
51 OPG DELAČ, KRISTIJAN DELAČ 30 3.750,00
52 OPG JOSIP, JOSIP BUTORAC 25 7.885,00
53 OPG BORČIĆ BERTIL-VLADIMIR, BERTIL VLADIMIR BORČIĆ 20 5.375,00
54 SOPG NIKOLA RUKAVINA 20 9.135,00
55 OPG BUTKOVIĆ, KATA ZDUNIĆ 20 3.950,00
56 OPG PAVLETIĆ TOMISLAV, TOMISLAV PAVLETIĆ 20 12.812,51
57 SOPG NIKOLA ŠTIMAC 20 6.485,00
58 OPG RADOŠEVIĆ, MARIJA RADOŠEVIĆ 20 9.221,25
59 OPG JURČIĆ MILAN, MILAN JURČIĆ 20 5.322,50
60 OPG CRNKOVIĆ, IVANA BARIĆ-CRNKOVIĆ 15 20.000,00
61 OPG OBITELJ VOJTA, MILANA VOJTA 15 10.778,00
62 OPG RUKAVINA MANDICA, MANDICA RUKAVINA 15 3.964,95
63 OPG ČORAK IVAN, IVAN ČORAK 5 645,00
64 OPG MARAS, IVAN MARAS 5 1.962,55

 

Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru po Javnom pozivu iznosila je 170.000,00 kn. Budući da je na ostale dvije mjere interes bio smanjen, neutrošena sredstva iz tih mjera su se preusmjerila na ovu mjeru.

Sukladno izrađenoj rang listi potpora se dodjeljuje prijaviteljima zaključno sa rednim brojem 20, dok se prijavitelji od rednog broja 21 do 64 nalaze na rezervnoj rang listi, te će im potpora biti dodijeljena isključivo u slučaju osiguravanja dodatnih sredstvima.

Za deset prijava koje su nakon utvrđenih formalnih nedostataka isključene iz daljnjeg postupka odabira dostavljena je obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.

Pravovremeno zaprimljeni zahtjevi koji su sadržavali svu potrebnu dokumentaciju (navedenu u prijavnom obrascu) rangirali su se prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJI ODABIRA
Kriterij Bodovi
1 Poljoprivreda primarna djelatnost

Izvor provjere: Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost 20
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost 0
2 Ostvarena potpora [1]

Izvor provjere: Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.)

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća do sad nije koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića (izuzev mjere – Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja) 10
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća do sad je koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića (izuzev mjere: – Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja) 0
3 Djelatnost prerade

Izvor provjere: Izvod iz Registra dopunskih djelatnost ili Izvod iz sudskog / obrtnog registra

Registrirana dopunska djelatnost prerade 10
Nije registrirana dopunska djelatnost prerade 0
4 Ekonomska veličina korisnika

Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili Potvrda Ministarstva poljoprivrede)

0,00 € – 3.999 € 10
4.000 € – 7.999 € 20
8.000 € i više 5
5 OPG ima zaposlene (osim nositelja i članova gospodarstva)

Izvor provjere: JOPPD obrazac

Jedan zaposleni i više 10
Bez zaposlenih 0
6 Sektor poslovanja gospodarstva

Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili Potvrda Ministarstva poljoprivrede)

6.1. Stočarska proizvodnja 
11 i više grla mliječnih krava 20
Od 5 do 10 grla mliječnih krava 15
Manje od 5 grla mliječnih krava 5
Više od 100 grla rasplodnih ovaca 20
Između 50 i 100 grla rasplodnih ovaca 10
6.2. Biljna proizvodnja  
Više od 5 ha površina pod žitaricama, krumpirom i krmnim biljem (isključujući livade i trajne pašnjake) 20
Više od 1 ha površina pod voćem (koštičavo, jezgričasto, lupinasto) 10
Više od 0,5 ha površina pod voćem (bobičasto) 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)           RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA

  • Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava
NAZIV KOLIČINA MLIJEKA (litre) IZNOS (kn)
OPG STARKI, STJEPAN STARČEVIĆ 12.276,94 3.000,00
OPG DOŠEN IVAN, IVAN DOŠEN 16.423,31 5.000,00
OPG JERGOVIĆ ANICA, ANICA JERGOVIĆ 27.376,97 5.000,00
OPG BUTORAC, IVAN BUTORAC 44.992,81 5.000,00
OPG PAPIĆ, KATA PAPIĆ 12.784,00 3.000,00
OPG PRIMORAC, NIKICA BUŠLJETA 15.276,24 5.000,00
OPG MARTINA KOLAČEVIĆ, MARTINA KOLAČEVIĆ 21.044,00 5.000,00

 

Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru je iznosila 100.000,00 kn te su se neutrošena sredstva preusmjerila u Mjeru 2) Nabava mehanizacije, strojeva i opreme.

U skladu sa rang listom potpora će se dodijelit za 7 uspješnih prijavitelja, dok su tri prijavitelja dobila obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.

[1]Osim u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.), koja je sastavni dio obavezne dokumentacije, isto će se provjeravati u internim evidencijama Grada Gospića

Back to top