Europska noć istraživača u OŠ Jure Turića

17. svibnja 2017. godine Europski parlament i Vijeće proglasili su 2018. godinu, godinom Europske kulturne baštine. S obzirom na to Hrvatski projekt Noći istraživača svoje aktivnosti u 2018. godini posvećuje oživljavanju kulturne baštine.

Suradnici projekta hrvatske Noći istraživača sa Staroslavenskoga instituta; Ivan Botica, Blanka Ceković, Sandra Požar, Andrea Radošević i Ana Šimić, osmislili su prigodnu virtualnu izložbu i interaktivne igre tematski vezane za slavnu knjigu kneza Novaka.

Staroslavenski institut će promociju tih virtualnih sadržaja održati 24. rujna 2018. godine u Osnovnoj školi Jure Turića u Gospiću.

Cilj ovog projekta je najmlađim „glagoljašima“, tj.  Osnovnoškolcima pomoći da otkriju vrijedna europska blaga i tradicije, u koja neupitno ulazi i hrvatsko glagoljaštvo, a tako i knjiga koju je prije 650 godina uglatom glagoljicom ispisao Novak Disislavić, dvorski vitez hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika I. Anžuvinca.

 

Back to top