Predavanje: Uzlijetanje parajedrilicom pomoću uređaja i sustava sa zemlje

Back to top