Energetska obnova sustava javne rasvjete u Gospiću

Grad Gospić proveo je projekt „Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina“.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila je Gradu Gospiću „ESIF kredit za javnu rasvjetu“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“.

Realizacija je trajala od 22.11.2021.-25.8.2022. godine, te ukupna vrijednost projekta iznosi 3.429.072,31 kuna.

Kroz projekt je zamijenjena postojeća javna rasvjeta sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u ukupnoj količini od 1.614 komada. Realizacija projekta rezultira smanjenjem potrošnje električne energije i uštedama.

 

 

Back to top