Gimnazijalci uče o projektu  Jasikovac

U nastavnoj godini 2019./20. učenici prvog, drugog i trećeg razreda Gimnazije Gospić dobili su priliku sudjelovati i natjecati se u državnom projektu „Atthe School of Open Cohesion“, u sklopu kojeg trebaju proučavati projekt u provedbi sa svog područja.

Učenici su izabrali projekt “Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac” zbog blizine mjesta same provedbe projekta, a u prilog im je išla sama tematika projekta koja produžuje i poboljšava vrijeme provedeno na otvorenom.

Ime skupine je Oakersi, a proizlazi iz engleske riječi oak (hrast) što zapravo predstavlja najstariju i najzastupljeniju biljnu kulturu u šumi Jasikovac.

Logotip Oakersa sadrži sve simbole koji simboliziraju najvažnije odrednice njihovog projekta, tako je u logotipu sadržana plava boja, ali i zvijezde kao simbol  Europske Unije, zatim drvo hrasta koje je najzastupljenije u šumi Jasikovac, kao i ime njihovog tima.

Jedna od zadaća skupine je praćenje uspješnost projekta u smislu realizacije aktivnosti prema hodogramu iz projektne dokumentacije i realizacije konačnog projekta pa su u projekt uključili i provoditelja projekta Grad Gospić. Zamjenica voditeljice projekta Nikolina Tonković Čorak skupini je prezentirala realizaciju  projekta od početka, od ideje koja je krenula 2017.godine, do danas kada projekt završava. Objasnila im je cilj projekta, provedbu i probleme koji se susreću, načine izvještavanja Posredničkom tijelu, elemente vidljivosti i promidžbe, pokazatelje te horizontalne teme. Provedbom projektnih aktivnosti utječe se na inkluziju marginaliziranih skupina, zaštitu okoliša korištenjem drva, zemlje, kamenja, reciklirani papir, održivi razvoj – zelena javna nabava (rasvjeta) doprinosi čišćem i zdravijem okolišu te povećanju kvalitete života građana – energetski učinkovita javna rasvjeta koja koristi obnovljive izvore energije, mjere za prilagodbu klimatskim promjenama (autonomni sustav na solarni pogon).

Na kraju su učenici dali i nekoliko svojih ideja kojim sadržajima da se nadopuni šuma Jasikovac u  narednom razdoblju.

 

 

Back to top