36. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/24-01/7
URBROJ: 2125-1-01-24-01
Gospić, 21. lipnja 2024. godine 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21), sazivam 36. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 28. lipnja 2024. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 13.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content