Grad Gospić dodatnim sredstvima omogućio financiranje produženog boravka u OŠ dr. Jure Turića u Gospiću

Ravnatelj OŠ dr. Jure Turića Gospić Ivica Radošević potpisao je danas s gradonačelnikom Karlom Starčevićem Sporazum o suradnji na provedbi Programa produženog boravka. Naime, budući da je jedan dio programa produženog boravka u OŠ dr. Jure Turića osiguran kroz projekt o suradnji s Odjelom za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru, te da je došlo do nemogućnosti produljenja ove suradnje, Grad Gospić u Proračunu osigurao je dodatna sredstva za grupu učenika koji bi inače ostali zakinuti za korištenje usluge produženog boravka. Osiguravanjem dodatnih sredstava Grad Gospić ovim sporazumom financirat će produženi boravak sve do kraja ove školske godine.

Back to top