Grad Gospić dodijelio bespovratne potpore poljoprivrednicima

Grad Gospić je na temelju Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića.

Sredstva pomoći dodjeljuju se kao nepovratna sredstva, a postupak dodjele provodi se temeljem Javnog poziva. Povjerenstvo za ocjenu i usporedbu ponuda u poljoprivredi utvrdilo je da 10 podnositelja zahtjeva ispunjavaju sve uvjete iz Javnog poziva te su oni danas u Uredu Gradonačelnika potpisali Ugovore o dodjeli bespovratnih potpora.

Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 305.540,33 kuna od čega Grad Gospić sufinancira 50%. Početkom veljače će se raspisati novi Javni poziv za 2017. godinu.

1. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo MIŠKULIN MILKA, MIBPG:0013786, nositelj MILKA MIŠKULIN iz Smiljan, Smiljan 15/10, Mjera 1) Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda; Aktivnost 1) Investicije u izgradnju i opremanje preradbenih kapaciteta u poljoprivredi

Opremanje objekta „OPG Miškulin“ za preradu vlastitog mlijeka u svježi sir i vrhnje

2. UDRUGA MALIH SIRARA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE „LIČKI ŠKRIPAVAC“ iz Gospića, Kaniška 15, zastupana po predsjedniku Goranu Fumiću; Mjera 2) Poticanje promocije i trženja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda; Aktivnost 2) Označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane: „tradicionalni ugled“, „izvornost“, „zemljopisno podrijetlo“, brendiranje, te uspostavu robnih marki i uvođenje različitih standarda (HACCP-a, ISO i sl.)

Izrada prijedloga specifikacije proizvoda i izrade specifikacije proizvoda Lički škripavac (Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla)

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo RUKAVINA ZDRAVKO, MIBPG:0041806, nositelj ZDRAVKO RUKAVINA iz Vaganca, Vaganac 52A; Mjera 1) Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda; Aktivnost 1) Investicije u izgradnju i opremanje preradbenih kapaciteta u poljoprivredi

Uređenje i opremanje izmuzišta za koze

4. UDRUGA UZGAJIVAČA OVACA „LIKA“ iz Gospića, dr. Ante Starčevića 17, OIB:58738755878, zastupana po predsjedniku Tomislavu Rukavini; Mjera 2) Poticanje promocije i trženja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda; Aktivnost 3) Promocija izvornih i zaštićenih pasmina kroz programe i aktivnosti uzgojnih udruženja te nastupe na sajmovima

Promocija zaštićenog proizvoda „Lička janjetina“

5. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ŽUPAN MILAN, MIBPG:00235846, nositelj Milan Župan iz Gospića, Ulica kneza Trpimira 18; Mjera 8) Potpore u voćarstvu; Aktivnost 1) Sufinanciranje nabave voćnih sadnica

Podizanje nasada lješnjaka

6. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo LAKTIĆ MARIO, MIBPG:236505, nositelj Mario Laktić iz Gospića, Smiljanska ulica 42; Mjera 8) Potpore u voćarstvu; Aktivnost 1) Sufinanciranje nabave voćnih sadnica

Podizanje novih nasada aronije

7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ZORIĆ DAVOR, MIBPG:236491, nositelj Davor Zorić iz Smiljana, Smiljan 11; Mjera 7) Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika; Aktivnost 1) Pohađanje programa izobrazbe namijenjenih stjecanju znanja za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju

Osposobljavanje pčelar – medar

8. UDRUGA PČELARA „GOSPIĆ“ iz Gospića, Smiljanska 76, OIB:46360340185, zastupana po ovlaštenoj osobi Alenu Zoriću; Mjera 4) Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija (udruge, zadruge ili trgovačka društva); Aktivnost 2) Sufinanciranje programa rada postojećih poljoprivrednih zadruga/udruga

Testni pčelinjak

9. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo PAVIČIĆ MARJAN, MIBPG:142261, nositelj PAVIČIĆ MARJAN iz Gospića, Budačka ulica 42; Mjera 1) Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda; Aktivnost 1) Investicije u izgradnju i opremanje preradbenih kapaciteta u poljoprivredi

Mini linija za vrcanje i punjenje meda, mini linija za obradu voska i izlijevanje satnih osnova

10. OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU „BOROSOFT“, vlasnik Vid Borovac, MIBPG:228752, MB: 97585807 iz Gospića, Bilajska 88; Mjera 8) Potpore u voćarstvu: Aktivnost 1) Sufinanciranje nabave voćnih sadnica

Nabava voćnih sadnica

 

Kroz Akcijski plan, a u suradnji sa Veterinarskom ambulantom se sa 50.000,00 kn sufinancira i umjetno osjemenjivanje goveda kroz Mjeru 2. Poboljšanje genske kvalitete u stočarstvu.

Back to top