Grad Gospić i LAG – LIKA u partnerstvu na projektu

„Znanjem i suradnjom do održivog zaposlenja na području LAG-a – LIKA” naziv je projekta na kojem su Grad Gospić i LAG – LIKA partneri, koji su prijavili na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih RH, pod nazivom „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“. Sredstva za navedeni natječaj se osiguravaju iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta iznosi 831.253,70 kuna.

Cilj projekta „Znanjem i suradnjom do održivog zaposlenja na području LAG-a – LIKA“ je kroz formalnu i neformalnu edukaciju te teorijsko i praktično znanje potaknuti održivo zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju snaženjem njihove konkurentnosti kroz usmjerenu edukaciju i umrežavanje ciljne skupine te stvaranje pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti o zapošljavanju teško zapošljivih skupina. Komplementarnim edukacijama iz poljoprivrede, osnova poduzetništva, pisanja projekata i poslovnih planova osiguravaju se uvjeti za korištenje lokalnih resursa u svrhu (samo)zapošljavanja. EU sredstava omogućuju organizaciju nedostupnih i usmjerenih edukacija za osobe u nepovoljnom položaju, umrežavanje ciljnih skupina, formiranje ekološkog pokaznog vrta, organizaciju strukovnih ekskurzija i volonterske prakse te izradu publikacije sa informacijama o prednostima zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju.

Povećana inkluzija osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada je samo jedan segment nastojanja Grada Gospića u stvaranju pozitivnog stava o zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju.

Back to top