Grad Gospić jedan je od partnera u projektu „Moje mjesto pod suncem“

Naručitelj: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj / Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice

Trajanje projekta: 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2023.
Voditelj projektaPaul Stubbs

Ciljevi projekta:

Projekt se bavi temom urbanog siromaštva djece, podzastupljene teme su siromaštvo i socijalna pravda, nedostatak  kvalitetne intersektorske suradnje, potreba jačanja kapaciteta lokalnih dionika za podršku djeci i obiteljima, potreba cjelovite izravne podrške djeci i obiteljima koje žive u siromaštvu te potreba senzibilizacije građana za podršku djeci koja žive u siromaštvu. Deset partnera u predloženom projektu dijeli razumijevanje kako je siromaštvo djece kompleksno pitanje, te da zahtjeva kompleksna rješenja i različite agente promjene.
Glavni cilj projekta jest ojačana građanska svijest i suradnja organizacija civilnoga društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana za borbu protiv urbanog dječjeg siromaštva.
Tri specifična cilja ovog projekta su:
1) unaprijeđenje lokalne politike i prakse za podršku djeci koja žive u uvjetima siromaštva,
2) mobiliziranje i senzibilizacija građana za kvalitetnu izravnu podršku djeci i obiteljima koje žive u uvjetima siromaštva,
3) promicanje obrazovnih tema siromaštva i socijalne pravde kao dijela Građanskog odgoja i obrazovanja o ljudskim pravima.
Aktivnosti, među ostalim, uključuju mapiranje mjera i praksi za suzbijanje siromaštva djece u Rijeci i Gospiću, provedbu istraživanja, unapređenje strateškog okvira, međusektorsku suradnju, itd.

Područje istraživanja:

Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika

Ovo je područje istraživanja usmjereno na sustave socijalne politike i njihov utjecaj na blagostanje, siromaštvo i nejednakost. Poseban naglasak stavlja se na usporedbu socijalne politike u Hrvatskoj i Europskoj uniji, odnosno jugoistočnoj Europi.

Dodatna tema od istraživačkog interesa je procjena efikasnosti i efektivnosti sustava socijalne politike praćenjem socijalnih pokazatelja, kao i učinak socijalnih reformi. Istraživači Instituta bave se i mjerenjem dohodovnih i drugih nejednakosti, kao i trendovima u apsolutnom i relativnom siromaštvu, analizirajući promjene koje nastaju vremenom, regionalne nejednakosti i stope siromaštva, te uspoređujući razine nejednakosti i siromaštva u Hrvatskoj s drugim državama u regiji i šire. Trendove u nejednakosti tijekom vremena valja nadopuniti podacima dobivenim dekompozicijom indeksa nejednakosti i temporalnih promjena, analizirajući utjecaj različitih izvora dohotka ili različitih socioekonomskih skupina na nejednakost u cjelini.

 

 

Back to top