Grad Gospić jedini je grad u Ličko – senjskoj županiji koji je donio Program raspolaganja i raspisao Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Grad Gospić, uz Općinu Plitvička Jezera, jedini je grad u Ličko – senjskoj županiji koji je donio Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i koji je raspisao Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta. Prema tom Programu 55 ha namijenjeno je  za prodaju i 6690 ha za zakup. Istaknuto je to na jučer održanom sastanku u Ličko – senjskoj županiji na kojemu je nazočio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede gdin Tugomir Majdak, a na kojemu je sa suradnicima nazočio i gradonačelnik Karlo Starčević.

Iako Grad Gospić raspolaže sa ukupno 6 746 ha, u prvom natječaju za zakup je raspisano 805 ha te su pred Povjerenstvo za zakup pristigle 84 ponude. Ponude su 23. siječnja 2020. godine javno otvorene u gradskoj vijećnici te će ih Povjerenstvo dalje, prema ranije utvrđenim kriterijima, vrednovati.

Kriteriji po kojima će se vrednovati ponude ponuditelja propisani su u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19)

Grad Gospić planira raspisati još jedan natječaj i onda ići u prve izmjene Programa raspolaganja, gdje bi iz Programa izbacili sve čestice koje su prešle u privatno vlasništvo, a uvrstili u Program čestice koje su izdvojene iz šumsko gospodarske osnove Hrvatskih šuma ( 280 ha). O tom natječaju zainteresirani ponuditelji bit će na vrijeme obaviješteni kako je Grad Gospić i do sada obavještavao zainteresirane te sve svoje zakonom određene obveze uredno, među prvim gradovima u županiji, a i u Hrvatskoj i ispunio.

 

https://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_72_1472.html

Back to top