Grad Gospić odlučno krenuo u realizaciju projekata zaštite okoliša

Danas s početkom u 12,00 sati otvoreni su radovi na odlagalištu otpada Rakitovac (Bilajska ulica). Radove je otvorio gradonačelnik Grada Gospića Milan Kolić. Otvorenju su također prisustvovali ispred Fonda za zaštitu okoliša koordinatorica gđa. Tanja Baljkas, ispred izvođača radova, firme EURCO d.d. Vinkovci g. Juro Božić, od strane tvrtke IPZ UNIPROJEKT koja je vršila projektantski i stručni nadzor g. Jakov Burazin. Radovi na odlagalištu otpada Rakitovac sastoje se od tri faze: Rakitovac 2Rakitovac 3

I. faza – Pripremni radovi
II. faza – Sanacija
III. faza – Zatvaranje odlagališta 

Danas su pokrenuti pripremni radovi (I. faza) koji podrazumijevaju pripremu terena za samu sanaciju (deratizacija i dezinsekcija, označavanje granica tijela odlagališta, granice parcele, odvajanje glomaznog građevinskog otpada na posebnu hrpu…sve to uz nastavak organiziranog odlaganja svakodnevnog otpada).
Za pripremne radove Grad Gospić proveo je otvoreni postupak javne nabave i kao rezultat istog sklopio ugovor sa izvođačem EURCO d.d. Vinkovci. Ugovor je sklopljen u iznosu od 538.890,00 + PDV = 673.612,50 kn. Nadzor nad ovim radovima obavlja tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb. Investitori ovih radova su Grad Gospić i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske.
Pored sanacije divljih odlagališta Gradonačelnik je najavio i skori početak izvođenja radova na sanaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Gospića i njegovo puštanje u pogon. Procijenjena vrijednost ovog projekta je 7 milijuna kuna.

Back to top