Grad Gospić potpisao Povelju za održiv i odgovoran turizam (cikloturizam) u MED regiji

Gradonačelnik Grada Gospića  Karlo Starčević pristupio je elektroničkom potpisivanju Povelje za održiv i odgovoran turizam (cikloturizam) u MED regiji u organizaciji ECF – Europske biciklističke federacije u okviru EU projekta MedCycleTour (EuroVelo 8 biciklistička ruta). Povelju su potpisali svi MedCycleTour projektni partneri kao i svi dionici koji se pronalaze u ovakvom vidu suradnje i žele razvijati održiv i odgovoran turizam i promet.

Na internetskoj stranici koja se nalazi na domeni www.eurovelo8.hr svi koji biciklom žele istražiti 1116 kilometara dugu glavnu trasu EV 8 rute, kao i njenih 8 alternativnih dionica, mogu naći detaljne tehničke i turističke informacije o etapama. Dužina EV8 rute na području Gospića iznosi 45 kilometara. Do 2025.godine očekuje se izgradnja dva biciklistička odmorišta između Gospića i Mogorića i u Mogoriću razvoj jednostavnog smještajnog i ugostiteljskog kapaciteta za 20 biciklista.

Potpisana Povelja samo je jedno u nizu od nastojanja Grada Gospića da unaprijedi održivi cikloturizam na svom području.

dav
dav

 

Back to top