Grad Gospić sve više sredstava izdvaja za poticanje uzgoja mliječnih goveda

Gradonačelnik Grada Gospića g. Karlo Starčević donio je Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2020. godini temeljem koje će se za 2020. godinu izdvojiti 150,00 kuna po prvom umjetnom osjemenjivanju goveda vlasnicima od 1-19 plotkinja, a 200,00 kuna za vlasnike sa 20 i više plotkinja. Stručnu uslugu umjetnog osjemenjivanja će kao i proteklih godina provoditi … Nastavi čitati Grad Gospić sve više sredstava izdvaja za poticanje uzgoja mliječnih goveda