Grad Gospić uključio se u Program „Kreditom do uspjeha 2014." – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti"

Ličko-senjska županija objavila je Javni natječaj poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1.-„Kreditom do konkurentnosti“, a sve temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. – 2020. godine.

Grad Gospić uključio se u Program „Kreditom do uspjeha 2014.” – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti” u sklopu kojeg namjerava subvencionirati kamate na poduzetničke kredite u visini od 1 postotnog poena za proizvodne djelatnosti i 1 postotnog poena za uslužne djelatnosti, a u interesu što boljih uvjeta za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva na području Grada.

Grad Gospić je u prethodnih 5 godina za subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite već izdvojio 632.053,44 kn, dok su Proračunom za 2015. godinu osigurana sredstva u iznosu od 215.000,00 kn za ovu namjenu.

Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu na poduzetničke kredite u visini 2 postotna poena za proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za uslužne djelatnosti, a Ličko-senjska županija 1 postotni poen za proizvodne  i uslužne djelatnosti.

Korisnici kredita i sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, obrti te profitne ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu, a čiji je poduzetnički projekt u skladu s popisom djelatnosti prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.

Back to top