Gradonačelnik sa suradnicima i mjesni odbori

Nastavljaju se radni sastanci u mjesnim odborima. Ovaj put su to bili MO Debelo Brdo i MO Podoštra. Osim već uobičajenih tema koje se tiču održavanja cesta, poljoprivrednog zemljišta, prostornoga plana i brige i obveza glede skrbi o životinjama nametnula se tema razvrstavanja komunalnog otpada. Kako je pojasnio direktor tvrtke u gradskom vlasništvu KOMUNALAC d.o.o neophodno je podići svijest građana o potrebi razvrstavanja otpada. Grad ima namjeru do 2020. godine smanjiti količinu otpada na 50 posto, a što će se postići upravo razvrstavanjem. Naime Grad će još neko vrijeme svoj otpad odlagati na vlastito odlagalište, a nakon toga će se ono odvoziti na regionalno odlagalište na kojemu cijena odlaganja samo jedne tone otpada dostiže i do 150 eura, te je potrebno obavijestiti i educirati o tome građane kako se i  građanima troškovi ne bi povećali.

Back to top