Gradonačelnik Starčević sa suradnicima donio Provedbeni program za mandatno razdoblje do 2025. godine

Gradonačelnik Grada Gospića donio je 15. prosinca 2021. Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

Provedbeni program strateški je dokument koji se donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika. Njime su definirane mjere, aktivnosti te razvojni projekti Grad Gospića za nadolazeće razdoblje s ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika Gospića.

U dokumentu je niz demografskih mjera, potpora poljoprivredi i gospodarstvu, do unaprjeđenja komunalne infrastrukture, zaštite okoliša te brige za sustav žurnih službi. U  kontinuitetu se promiču svi oblici i vrijednosti kulturnih djelatnosti njegujući temeljne kulturne potrebe kod svih dobnih struktura stanovništva putem Ustanova kojima je Grad Gospić osnivač.

Provedbenim programom obuhvatili smo sve ono što Gospić čini gradom, saželi smo sve aktualne trendove i njihove varijacije, uključili u izradu sve važne čimbenike, počevši od gradskih odjela i službi, ustanova i tvrtki kao i udruga civilnog društva koje svojim djelovanjem aktivno doprinose životu grada Gospića. Provođenjem opisanih aktivnosti, kao i provedbom budućih projekata u navedenom mandatnom razdoblju pred nama je veliki cilj: u nemilosrdnoj utrci za svojim jasno definiranim položajem, s kojom se suočavaju svi gradovi Republike Hrvatske, pronaći stabilno mjesto Gradu Gospiću na gospodarskoj, turističkoj i kulturnoj karti Hrvatske, uz uvijek prisutnu socijalnu osjetljivost te uz poštivanje svih njegovih posebnosti, nedostataka ali i komparativnih prednosti u odnosu na druge gradove. Sve navedeno s ciljem težnje da na vidljiv, dostupan, transparentan i održiv način Gospić bude grad skrojen po mjeri građana koji u njemu žive. 

U prethodnom razdoblju učinili smo mnoge iskorake poput javnosti i transparentnosti gradskog proračuna, isplate mnogih potpora O.P.G.-ima i gospodarstvenicima, dodjele stipendija učenicima i studentima s naglaskom na deficitarnosti, razvoja turističke infrastrukture, a provedbom programom koji se pred vama nalazi stupanj razvijenost grada ljestvicu će podignuti na mjesto mnogo veće nego je ona danas postavljena.“ – izjavio je gradonačelnik Starčević.

U doprinos ovoj izjavi svjedoče i značajni projekti koji će se provesti u narednom razdoblju:

  • aktivnost 3.9. Projektiranje i izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije kako bi se osigurao brzi i ultra brzi pristup internetu i na taj način povećala zastupljenost NGA priključaka koji su ključni za razvoj gospodarstva.
  • aktivnost 3.14. Aglomeracija Gospić – Lički Osik – Perušić kojom će se postići usklađenje s Direktivama Europske unije koje se odnose na sektor zaštite voda (Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o komunalnim otpadnim vodama, Direktiva o podzemnoj vodi, Direktiva o pitkoj vodi) kao i strateški ciljevi razvitka javne vodoopskrbe, povećanjem stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava te intenzivnog građenja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
  • aktivnost 4.13. Izgradnja dječjeg vrtića ima za cilj povećati kapacitete ustanove za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi i stvoriti povoljno okruženje za obitelji i djecu predškolske dobi kako bi mogli lakše uskladiti obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.
  • aktivnost 4.14. Dogradnja gradske školske sportske dvorane čime će se poboljšati uvjeti učenicima koji koriste prostor školske sportske dvorane (učenici OŠ dr. Jure Turića, Strukovne škole Gospić i Gimnazije Gospić). Nadogradnjom prostora povećat će se kapaciteti kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe izvođenja nastave tjelesno-zdravstvene kulture. Trenutni kapaciteti ne zadovoljavaju Državne pedagoške standarde zbog organizacijskog i metodičkog pristupa. U vrijeme školskih praznika koristit će se u sportsko-turističke svrhe.

U programu su navedeni i potencijalni projekti, od kojih izdvajamo:

  • Novoizgrađena poduzetnička infrastruktura/poduzetnička zona u svrhu unaprjeđenja poduzetništva i gospodarskih aktivnosti, od 2023.-2025.g. 1 novoopremljena poduzetnička zona,
  • Program potpora poduzetništvu na području Gospića – s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Gospića dodijelit će se financijska sredstva proizvodnim djelatnostima u svrhu unaprjeđenja poduzetništva i gospodarstva, od 2023.-2025.g., 5 dodijeljenih potpora godišnje,
  • Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja obitelji i zaustavljanje iseljavanje, broj obitelji kojima je sufinancirano stambeno zbrinjavanje, od 2023.-2025.g., ukupno 15 obitelji,
  • Proširenje Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ u Smiljanu sa novim sadržajima, od 2023.-2025.godine.
PROVEDBENI PROGRAM Grad Gospić 2021-2025
Back to top