Sukladno Zakonu, socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 13. lipnja 2019. godine usvojilo novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 04/19) kojom se utvrđuju prava socijalne skrbi određena Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) kao i ostala prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Gospić.

Na taj način Grad Gospić, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaćajući sve dobne skupine, od najmlađih do najstarijih  građana.

Poslove u svezi  s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi navedenom Odlukom obavlja Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, osim prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade koje obavlja Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Zamolba za svako pojedino pravo troškova stanovanja, osim prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi se Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu.

Zamolba za naknadu za troškove stanovanja u dijelu oslobađanja od plaćanja komunalne naknade podnosi se Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

U nastavku možete preuzeti Odluku o socijalnoj skrbi Grada Gospića:

PDF Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića

Za sve dodatne informacije možete zvati na broj telefona 053/572-082 Višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb i zdravstvo Nikolinu Jelaču ili Stručnog suradnika za socijalnu skrb i zdravstvo Anitu Prpić Delač.

Back to top