VIJEĆE ZA PREVENCIJU Djeluje kao koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih mjera i aktivnosti na projektu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske „Prevencija u lokalnoj zajednici“. Cilj: utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije na području Grada Gospića zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa Gradskom vijeću Grada Gospića. Programima prevencije obuhvatit će se područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih osoba, zlouporabe droga, suzbijanje svih oblika kriminaliteta, osiguranje povoljnog stanja javnog reda i mira, te opće sigurnosti građana i imovine. Predsjednik Vijeća za prevenciju Grada Gospića je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan, dipl.ing.

Back to top