I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1

Cijenjeni građani Grada Gospića ovim putem vas obavještavamo o donesenim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića, održanoj 20.09. 2018. godine, donesena je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1. Navedena Odluka stupa na snagu objavom u Službenom vjesniku Grada Gospića.

Za građane Grada Gospića bitne izmjene i dopune koje su prihvaćene u I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1 su:

  • izmijenjeni su uvjeti gradnje individualnih stambenih i stambeno poslovnih građevina u dijelu koji se odnosi na veličinu građevinske čestice (PROMIJENJENA JE NAJMANJA DOPUŠTENA POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE KOJA JE DO SADA IZNOSILA 400 m2),
  • Izmijenjeni su uvjeti utvrđivanja položaja građevine na građevinskoj čestici (SMANJENA JE NAJMANJA UDALJENOST GRAĐEVINE DO RUBA GRAĐEVINSKE ČESTICE SA 5,0 m NA 3,0 m),
  • Izmijenjena je razina uređenja pristupnog puta do građevinske čestice (SMANJENA JE NAJMANJA UDALJENOST GRAĐEVINE OD REGULACIJSKOG PRAVCA SA 6,0 m NA 5,0 m).

Detaljne podatke o svim izmjenama i dopunama koje su prihvaćene u I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1 možete pronaći u dokumentu:

TEKST_UPU Gospic_ ID_KP

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1

Back to top