Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 421

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 422
Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ITU GOSPIĆ
https://gospic.hr/itu-gospic/

ITU GOSPIĆ

Objavljeno 29. lipnja 2022. | Gospic.hr


KOORDINACIJSKO VIJEĆE

Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Gospić je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja Strategije razvoja urbanoga područja (SRUP) Gospić, a čine ga načelnik Općine Perušić Ivica Turić, načelnik Općine Udbine Josip Seuček te gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević

Osnovano je 15. veljače 2022. godine Odlukom Gradonačelnika Grada središta urbanog područja, temeljem Sporazuma o suradnji na izradi Strategije razvoja Urbanog područja Gospić. Na svojoj prvoj sjednici, održanoj 01. ožujka 2022. godine, Koordinacijsko vijeće je za svog predsjednika izabralo Karla Starčevića, dok je za zamjenika izabran Josip Seuček.

Koordinacijsko vijeće prati sve korake Strategije razvoja urbanog područja Gospić za financijsko razdoblje 2021.-2027. te daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe Strategije prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova i grada središta.

Na 1. sjednici je prihvaćen i Poslovnik o radu dok je na 2. Sjednici održanoj 15. ožujka 2022.g. u Perušiću dano pozitivno mišljenje na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana koji su upućeni predstavničkim tijelima uključenih jedinica lokalne samouprave te Partnerskom vijeću na prihvaćanje.

Vijeće se u radu upotpunjuje sa Partnerskim vijećem, a rukovodi načelima transparentnosti i jednakosti među članovima partnerstva.

https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-02-2022/zakljucak-o-osnivanju-koordinacijskog-vijeca-za-urbano-podrucje-gospic/

https://gospic.hr/odrzana-je-1-sjednica-koordinacijskog-vijeca-za-urbano-podrucje-gospic/

 

 

https://gospic.hr/sklopljen-sporazum-o-suradnji-tijekom-izrade-i-provedbe-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-gospica-za-financijsko-razdoblje-2021-2027/

 

https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-08-2021/odluka-o-uspostavi-i-sastavu-urbanog-podrucja-gospic/

https://gospic.hr/itu-gospic/odluka-o-usvajanju-komunikacijske-strategije-za-potrebe-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-gospic-za-razdoblje-2021-2027-godine-i-komunikacijskog-akcijskog-plana-za-potrebe-strategije-razvoja-urbano/

 

PARTNERSKO VIJEĆE

Partnersko vijeće urbanog područja Gospić osniva gradonačelnik kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Glavni cilj je utvrđivanje zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja i predlaganje strateških projekata važnih za razvoj istog. Vijeće ocjenjuje napredak u provedbi, raspravlja o planu provedbe razvojnih prioriteta, mjera i ključnih projekata te predlaže izmjene i poboljšanja u načinu provedbe i sadržaju Strategije.

Gradonačelnik Karlo Starčević donio je 15. veljače 2022. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća UP Gospić.

 

https://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-02-2022/zakljucak-o-snivanju-partnerskog-vijeca-za-izradu-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-gospic-za-razdoblje-2021-2027-godine/

 

 

KARTA UP