Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 421

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 422
Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Izravna dodjela sredstava udrugama
https://gospic.hr/izravna-dodjela-sredstava-udrugama/

Izravna dodjela sredstava udrugama

Objavljeno 28. svibnja 2018. | Gospic.hr


Grad Gospić, u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) sredstva potpore dodjeljuje temeljem natječaja ili javnog poziva.

Kako Uredba propisuje da se u određenim situacijama udrugama sredstva mogu dati i bez provedbe natječaja ili javnog poziva, gdje između ostalog stoji i "kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga" Grad Gospić objavljuje obrasce temeljem kojih udruge koje nisu s Gradom Gospićem sklopile Ugovor o sufinanciranju aktivnosti u ovoj godini, mogu od Grada Gospića zatražiti potporu provedbi njihovih aktivnosti.

Obavještavamo udruge da se kroz ovaj vid zahtjeva mogu sufinancirati isključivo aktivnosti koje udruga nije mogla financirati u okviru raspisanih javnih poziva.

Ukoliko je udruga već potpisala ugovor o sufinanciranju s Gradom Gospićem, njen zahtjev se neće razmatrati, neovisno o tome na što se isti odnosi.

Izravna dodjela sredstava udrugama - Grad Gospić

Grad Gospić, u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) sredstva potpore dodjeljuje temeljem natječaja ili javnog poziva.

Kako Uredba propisuje da se u određenim situacijama udrugama sredstva mogu dati i bez provedbe natječaja ili javnog poziva, gdje između ostalog stoji i “kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga” Grad Gospić objavljuje obrasce temeljem kojih udruge koje nisu s Gradom Gospićem sklopile Ugovor o sufinanciranju aktivnosti u ovoj godini, mogu od Grada Gospića zatražiti potporu provedbi njihovih aktivnosti.

Obavještavamo udruge da se kroz ovaj vid zahtjeva mogu sufinancirati isključivo aktivnosti koje udruga nije mogla financirati u okviru raspisanih javnih poziva.

Ukoliko je udruga već potpisala ugovor o sufinanciranju s Gradom Gospićem, njen zahtjev se neće razmatrati, neovisno o tome na što se isti odnosi.