Izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana je jutros u Gradskoj vijećnici

Izvanredna sjednica  Gradskog vijeća održana je jutros  u Gradskoj vijećnici. Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula“.

Naime, trgovačko društvo Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kojemu je Grad Gospić većinski suosnivač prijavit će se na natječaj iz Mjere 07, podmjera 7.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. naziva „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.  Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos aktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sutave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Kroz prijavu na projekt vrijedan 9 257 000 kn kojemu će nositelj biti trgovačko društvo Usluga d.o.o. stanovnicima Široke Kule izgradit će se vodovod duljine 7, 6 km i  osigurati dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće kroz javni vodoopskrbni sustav.

Gradsko vijeće današnjim izglasavanjem Odluke dalo je svoju suglasnost s navedenim projektom.

Back to top