Izvješće o dodijeljenim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019.

NAZIV POTPORE BROJ KORISNIKA IZNOS Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda  u svrhu poboljšanja genetskih svojstava kod proizvodnih pasmina 157 48.990,00 Stručna izobrazba poljoprivrednika 43 51.500,00 UKUPNO 200 100.490,00