Izvješće o javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića