Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića