Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Statističko izvješće o javnoj nabavi
https://gospic.hr/javna-nabava/statisticko-izvjesce-o-javnoj-nabavi/

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Objavljeno 30. svibnja 2019. | Gospic.hr


Svi naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve provedene nabave dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) te nema mogućnosti dostave pisanim putem središnjem tijelu nadležnom za politiku javne nabave.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavu za 2017. godinu