Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

objavljen u Narodnim novinama br. 23/2021 od 5. ožujka 2021. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8313057.html

Back to top