Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“  br. 45/2021 od 28.4.2021.

Predmet prodaje: 1. nekretnina – sagrađena na kat. čest. br. 3167/7, upisana u zk. ul. br. 2309 k.o. Gospić, oznake zgrada, ukupne površine 94 m²

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8315730.html

 

Back to top