JAVNI POZIV

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („NN“ br. 59/18), objavljuje se

 

JAVNI POZIV

 

ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste GS0601 – Bužim (N590790) – Ćaćić Draga – Kalinovača (GS1017), k.o. BUŽIM i k.o. DONJE PAZARIŠTE,

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih ulica u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izraditi će tvrtka GEOPLAN d.o.o., Trg Stjepana Radića 14/2, Gospić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započelo je 29. srpnja 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. rujna 2019. godine (četvrtak), u vremenu od 11,00 do 13,00 sati, u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

Ovaj poziv objavit će se u Ličkom putu, na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr i oglasnoj ploči Grada Gospića.

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                              Karlo Starčević, v.r.

Back to top