JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića

Na temelju članka 20. Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/16), Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje  

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2017. godini

Back to top