JAVNI POZIV ZA DODJELU BOŽIĆNICA GRAĐANIMA S PODRUČJA GRADA GOSPIĆA

Grad Gospić je i ove godine donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića (u daljnjem tekstu: Božićnica).

Isplata Božićnice isplaćivat će se u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, od 9. do 13. prosinca 2019. godine u vremenskom periodu od 8.00 do 13.00 sati.

Za osobe koje imaju prebivalište u Ličkom Osiku isplata će se vršiti u Osnovnoj školi Dr. Franje Tuđmana Lički Osik dana 11. prosinca 2019. godine u vremenskom periodu od 16.00 do 18.00 sati.

Građani koji imaju pravo na isplatu Božićnice su:

 1. osobe iznad 65 godina: a) za umirovljenike: 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) po osobi, b) za osobe koje nemaju primanja: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi,
 2. osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi,
 3. radno nesposobne osobe: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 4. osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 5. osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 6. osobe starije od 18 godina koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu: 200,00 kn po osobi,
 7. osobe kojima je odobrena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koje su smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38 u Gospiću: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 8. punoljetne osobe s invaliditetom: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi.

Za sve navedene kategorije osobe moraju imati prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate.

*NAPOMENA

Za osobe koje su nepokretne i/ili nemoćne i koje zadovoljavaju sve navedene uvjete, Božićnica će biti dostavljena u njihove domove temeljem prijave Gradu Gospiću, Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu osobno ili na broj telefona 053/572-082.

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime nepokretne i/ili nemoćne osobe, adresu stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela.

 

Osobe kojima će se isplaćivati Božićnica moraju ispunjavati dolje navedene uvjete te priložiti potrebnu dokumentaciju:

 1. Osobe iznad 65 godina:

a) umirovljenici:

 • moraju biti u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ne smiju ostvarivati ukupna primanja (tuzemna i inozemna) u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno neovisno o kojim se primanjima radi.

Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću  dokumentaciju:

 • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 • obavijest o mirovinskim primanjima (odrezak od mirovine) za mjesec studeni od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2019. – 31.10.2019. godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

b) osobe koje nemaju primanja:  

 • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću  dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2019. – 31.10.2019. godine,
  • po potrebi i ostale dokaze.

   

  1. Osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću  dokumentaciju:

  • OIB, preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Uvjerenje/potvrda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić koja je izdana na dan podizanja Božićnice,
  • Osobe koje su novoprijavljene, odnosno osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba u vremenskom periodu od 01. prosinca 2019. godine do dana isplate, dužne su osobno dostaviti dokaz, odnosno razlog zbog kojeg su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba nakon 01. prosinca 2019. godine (presliku svjedodžbe/diplome, presliku dokumenta o prestanku radnog odnosa ili neki drugi dokaz).

   

  1. Radno nesposobne osobe:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću  dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Potvrdu/rješenje pravne osobe o radnoj nesposobnosti,
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2019. – 31.10.2019. godine,
  • po potrebi i ostale dokaze.

   

  1. Osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja:
  • ne smiju ostvarivati  primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću  dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 1.1.2019. – 31.10.2019. godine,
  • po potrebi i ostale dokaze.

   

  1. Osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • po potrebi i ostale dokaze.

  Popis osoba koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grad Gospić će zatražiti od Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odjela za hrvatske branitelje.

   

  1. Osobe starije od 18 godina koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Presliku rješenja o ostvarenom pravu na obiteljsku mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • obavijest o mirovinskim primanjima za mjesec studeni od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2019. – 31.10.2019. godine,
  • po potrebi i ostale dokaze.

   

  1. Osobe kojima je odobrena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koje su smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38 u Gospiću:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2019. – 31.10.2019. godine,
  • Presliku rješenja kojim dokazuje da ima odobrenu naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,
  • po potrebi i ostale dokaze.

   

  1. Punoljetne osobe s invaliditetom:
  • ne smiju ostvarivati primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

  Prilikom preuzimanja Božićnice potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 1.1.2019. – 31.10.2019. godine,
  • presliku dokumenta kojim je utvrđen invaliditet osobe,
  • po potrebi i ostale dokaze.
  Back to top