Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. godini

Na temelju članka 21. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/19) Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje


J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. godini


Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpore temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. godini za sljedeće Mjere:

  1. POTPORE ZA BILJNU PROIZVODNJUAktivnost 1. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica;
  2. NABAVA MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME
  3. RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA –  Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava,

                                                                                           Aktivnost 2. Potpora za uzgoj ovaca u svrhu proizvodnje ličke janjetine,

                                                                                           Aktivnost 3. Sufinanciranje nabave peradi.

 

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja Zahtjeva, osobno ili preporučeno pisanim putem, na adresu:

Grad Gospić

Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Budačka 55, 53000 Gospić

uz naznaku: NE OTVARATI – Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića 2021.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. travnja 2021. godine.

 

Obrasci:

Vrste, visinu i uvjete za dodjelu potpora možete pročitati u Javnom pozivu niže objavljenom:

Tekst Javnog poziva

 

Back to top