Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina
https://gospic.hr/javni-poziv-za-edukacije-i-osposobljavanja-nezaposlenih-osoba-pripadnika-marginaliziranih-skupina-3/

Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

Objavljeno 22. svibnja 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

G R A D   G O S P I Ć

GRADONAČELNIK

PROJEKTNI TIM

KLASA:100-01/17-01/4

URBROJ 2125/01-02-20-100

Gospić, 22. svibnja 2020. god.

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.2020., u sklopu projekta pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“, UP.02.1.1.06.0030 prijavljenog na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, UP.02.1.1.06“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Gospić objavljuje

 

 

 

Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba

pripadnika marginaliziranih skupina

Članak I

Pripadnici ciljne skupine

Osobe kako bi zadovoljavale kriterijima za sudjelovanju u programu edukacija i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina, moraju biti punoljetne sa prebivalištem na području Gospića i pripadati jednoj od ciljnih skupina:

 

 1. Dugotrajno nezaposlene osobe:

 

 1. Osobe romske nacionalne manjine
 1. Osobe s invaliditetom
 1. Beskućnici
 1. Liječeni ovisnici o drogama
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 1. Azilanti
 1. Migranti

 

 1. Mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 1. Mlade osobe (između 15 i 29 godina starosti) nakon izlaska iz alternativne skrbi
 1. Nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu

 

 

Članak II

Programi edukacije i osposobljavanja

Programi na koje se zainteresirani pripadnici ciljne skupine – dugotrajno nezaposlene osobe mogu prijaviti su:

 1. Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem
 2. Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem

Polaznici dobivaju radni materijal (literaturu), zaštitnu odjeću i obuću primjerenu programu.

 

1.

naziv programa:                              Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem

broj polaznika:                                 5

trajanje:                                             120 sati /teorijski dio 44 sata i praktični dio 76 sati/

mjesto izvođenja edukacije:      Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem.

 

2.

naziv programa:                              Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem

broj polaznika:                                 3

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 46 sata i praktični dio 74 sati/

mjesto izvođenja edukacije:      Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

 

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem.

 

 

Članak 3.

Postupak prijave

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: Grad Gospić Budačka 55, 53000 Gospić, putem pošte ili osobno u Pisarnicu s naznakom „Za javni poziv - edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina“ i obvezno naznačiti na koji se Program edukacije prijava podnosi.

Javni poziv biti će otvoren dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika za pojedini program osposobljavanja.

Osobe koje trenutno ne ispunjavaju kriterij nezaposlenosti (6 odnosno 12 mjeseci), mogu se prijavit u trenutku kada ispune kriterij, ako se ne popuni određeni program o čemu će biti obaviješteni na web stranicama Grada Gospića.

 

Grad Gospić će polaznicima koji budu odabrani i pohađali edukacije nadoknaditi financijski trošak liječničkog pregleda o zdravstvenoj sposobnosti koji su obavili u ordinaciji medicine rada.

 

 

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 053/658-103.

 

 

Voditelj projekta

Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec.