Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 422
Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina
https://gospic.hr/javni-poziv-za-edukacije-i-osposobljavanja-nezaposlenih-osoba-pripadnika-marginaliziranih-skupina/

Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

Objavljeno 11. ožujka 2019. | Gospic.hr

Kategorije: ,

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
G R A D   G O S P I Ć
GRADONAČELNIK
PROJEKTNI TIM
KLASA:100-01/17-01/4
URBROJ 2125/01-02-19-58
Gospić, 08. ožujka 2019. god.

U sklopu projekta pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“, UP.02.1.1.06.0030 prijavljenog na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, UP.02.1.1.06“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Gospić objavljuje

Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba

pripadnika marginaliziranih skupina

Članak I

Pripadnici ciljne skupine

Osobe kako bi zadovoljavale kriterijima za sudjelovanju u programu edukacija i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina, moraju biti punoljetne sa prebivalištem na području Gospića i pripadati jednoj od ciljnih skupina:

 1. Dugotrajno nezaposlene osobe:
 1. Osobe romske nacionalne manjine
 1. Osobe s invaliditetom
 1. Beskućnici
 1. Liječeni ovisnici o drogama
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 1. Azilanti
 1. Migranti
 1. Mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 1. Mlade osobe (između 15 i 29 godina starosti) nakon izlaska iz alternativne skrbi
 1. Nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Članak II

Programi edukacije i osposobljavanja

Programi na koje se zainteresirani pripadnici ciljne skupine mogu prijaviti su:

 1. Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem
 2. Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem
 3. Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar
 4. Program osposobljavanja za poslove vizažista/ice

Polaznici dobivaju radni materijal (literaturu), zaštitnu odjeću i obuću primjerenu programu.

1.

naziv programa:                               Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem

broj polaznika:                                  10

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 44 sata i praktični dio 76 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem.

2.

naziv programa:                               Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem

broj polaznika:                                  8

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 46 sata i praktični dio 74 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem.

3.

naziv programa:                               Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

broj polaznika:                                  2

trajanje:                                              140 sati /teorijski dio 40 sata i praktični dio 100 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopija svjedodžbe završene škole;
 4. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar.

4.

naziv programa:                               Program osposobljavanja za poslove vizažista/ice

broj polaznika:                                  10

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 30 sata i praktični dio 90 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu javnu ispravu o stručnom osposobljavanju koja se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-              Punoljetnost

-              Hrvatsko državljanstvo

-              Minimalno završenu srednju školu

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopija svjedodžbe završene škole.

Članak 3.

Postupak prijave

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: Grad Gospić Budačka 55, 53000 Gospić, putem pošte ili osobno u Pisarnicu zaključno sa 29. ožujka 2019.g., u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Za javni poziv - edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina“

i obvezno naznačiti na koji se Program edukacije prijava podnosi.

Prednost imaju osobe koje su duže vrijeme nezaposlene.

Grad Gospić će polaznicima koji budu odabrani i pohađali edukacije nadoknaditi financijski trošak liječničkog pregleda o zdravstvenoj sposobnosti koji su obavili u ordinaciji medicine rada.

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 053/658-103.

                                                                                                            Voditelj projekta

Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec.