Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Grad Gospić ovim putem želi obavijestiti sve fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, da je otvoren „JAVNI POZIV“ za iskazivanje interesa za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića.

 

SVRHA

Ovaj Javni poziv objavljuje se isključivo u svrhu pripremanja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića“.

POSTUPAK

Zainteresirani mogu iskazati interes popunjavanjem obrazaca:

OBRAZAC ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

TABLIČNI DIO PROGRAMA RASPOLAGANJA

ili ga mogu podignuti u prostorijama Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, Budačka 55, svakom radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Gospića od 04.10.2021.-04.11.2021. godine, na adresi Budačka 55, od 8.00 do 14:00 sati, ili putem pošte.

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Gradsko vijeće Grada Gospića. Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donosi Gradsko vijeće, na prijedlog gradskog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Ličko-senjske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 

DODATNE UPUTE

Više informacija o dokumentaciji, rokovima i postupku za raspisivanje javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  možete pronaći na poveznici:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 115/2018

Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 47/19

Back to top