JAVNI POZIV za sudjelovanje na manifestaciji “Prosinac u Gospiću”

REPUBLIKA HRVATSKA         

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA     

G R A D   G O S P I Ć

KLASA: 610-01/19-01/4

URBROJ 2125/01-02-19-01

Gospić, 15. studenog 2019. godine

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje na manifestaciji „ Prosinac u Gospiću“

 

Grad Gospić najavljuje organizaciju  manifestacije „ Prosinac  u Gospiću“ koja će se održati

 od 6. do 31.prosinca 2019. godine (osim na Božić 25.prosinca 2019.godine) na  Trgu Stjepana Radića

 

Cilj manifestacije je obogatiti turističku ponudu Gospića u zimsko vrijeme te osigurati raznovrsnu ugostiteljsku i prodajnu ponudu. Pozivamo sve zainteresirane ugostiteljske obrte, trgovačka društva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da podnesu svoje ponude za sudjelovanjem .

Obvezno radno vrijeme od 6.do 31.prosinca 2019.godine je od 16.00 do 22.00 sata, a ponuditelji mogu po vlastitoj odluci raditi  i duže (započinjati  sa radom ranije i završavati navečer kasnije).

Organizator besplatno osigurava prodajno mjesto kiosk ili štand i priključke na struju.

Ponuditelj  osigurava pokretnu ugostiteljsku i drugu  opremu potrebnu za rad.

Ovim putem želimo naglasiti da su svi izlagači dobrodošli bez obzira je li njihova djelatnost registrirana kao obrt, tvrtka ili OPG.

Molimo Vas da u PRIJAVNICI jasno navedete što želite nuditi posjetiteljima, te napominjemo da u obzir dolaze isključivo tematski proizvodi vezani za blagdansko razdoblje (Božić i Novu godinu), te tradicionalno vezani za kraj u kojem živimo.

Grad Gospić zadržava pravo odabira sadržaja i ponude u skladu sa zamišljenim programom održavanja manifestacije „Prosinac u Gospiću“

Ponude za prijavu trebaju sadržavati:

  • Naziv ponuđača sa kontakt podacima (ime,naziv, kontakt osoba, e-mail, telefon);
  • Dokaz o upisu djelatnosti koja je predmet ponude;
  • Opis ponude

Pisane ponude sa svim prilozima se podnose poštom na adresu Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić ili osobno na istu adresu radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, s naznakom za «Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „Prosinac  u  Gospiću“.

Rok za podnošenje ponuda  je  22. studenog 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 053/572 713, ivana.kaleb.asic@gospic.hr i tel.053/658 218,  anamari@gospic. hr.

Postupak otvaranja ponuda provodi se bez javnog otvaranja pristiglih ponuda.

Nakon odabira ponuditelja Grad Gospić će iste pozvati na zajednički dogovor.

Odabrani ponuditelji dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishodovati posebna odobrenja nadležnih tijela.

                                        

                                      GRAD GOSPIĆ

Prijavnicu za sudjelovanje preuzmite na sljedećem linku:

PRIJAVNICA

 

 

 

 

Back to top