Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2022. godini

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2022. godini.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2022. godini

Back to top