Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Jedinica za unutarnju reviziju
https://gospic.hr/jedinica-za-unutarnju-reviziju/

Jedinica za unutarnju reviziju

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


Unutarnji revizor

Marija Šimac Grčević, mag.oec.

Adresa:Budačka 55, 53 000 Gospić

Broj telefona: 053/658-141

Email: marija.simac@gospic.hr

U Unutarnjoj reviziji Grada Gospića obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unaprjeđenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Navedeni poslovi uključuju: