Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Gospića

Na osnovi članka 86., 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gospića dana 19. svibnja 2021. godine objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA članova Gradskog vijeća Grada Gospića.
Back to top