Lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću

Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću
Zbirna lista kandidata za izbor Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću
Back to top