Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću
https://gospic.hr/lista-kandidata-i-zbirna-lista-kandidata-za-izbor-clanova-vijeca-srpske-nacionalne-manjine-u-gradu-gospicu/

Lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću

Objavljeno 16. travnja 2019. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću

Zbirna lista kandidata za izbor Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću

Lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću | Grad Gospić

Lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću

Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću
Zbirna lista kandidata za izbor Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Gospiću