Lista kandidata za članove Savjeta mladih Grada Gospića

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Tajništvo dana 06. veljače 2014. godine utvrdilo je i objavljuje

LISTU KANDIDATA
ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA  

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

PREDLAGATELJ

1.

MARTIN MATAIĆ

rođen 23. svibnja 1988. godine
Gospić, Tina Ujevića bb

 Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću

2.

LUKA VOJVODIĆ

rođen 06. travnja 1998. godine
Gospić, Bana Ivana Karlovića 11


Gimnazija Gospić

3.

MADONNA OJUROVIĆ ČAČIĆ

rođena 29. rujna 1998. godine
Gospić, Antuna Mihanovića 5

 Gimnazija Gospić

4.

KARLA KRMPOTIĆ

rođena 15. veljače 1996. godine

Gospić, Kneza Jerka Rukavine 22

 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

5.

IVANA BALENOVIĆ

rođena 30. svibnja 1990. godine
Gospić, Budačka 44

 
Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

6.

FILIP HEĆIMOVIĆ

rođen 24. srpnja 1996. godine
Gospić, Lipovska 26

 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

7.

KARMELA BABURIĆ

rođena 15. srpnja 1991. godine
Kaniža Gospićka, Put Hrv. garde 14 b

 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

8.

IVICA PERIŠIĆ

rođen 20. veljače 1997. godine
Gospić, Frana Kurelca 5

 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

9.

MARIO DELAČ

rođen 14. siječnja 1997. godine
Gospić, Frana Kurelca 3


Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

 

Klasa: 011-01/13-01/03
Urbroj: 2125/01-05-13-07
Gospić, 06. veljače 2014. godine                                                                                                                                          

TAJNIŠTVO GRADA GOSPIĆA

Back to top