Ljetna fotoradionica hrvatskog Fotosaveza za mlade

Grad Gospić financirao je  projekt Zajednice tehničke kulture Gospić STEMAjmo u Lici kroz koji je aktivnim i zainteresiranim članovima ZTK Gospić za fotografiju omogućena desetodnevna edukacija u  kampu u Puli.

Ovo je jedna od aktivnosti koje će se provesti kroz  gore navedeni projekt.

Rad u radionici ostvarit će se kroz samostalni istraživački rad, koji nastaje u suradnički pozitivnom okružju generacijski raznovrsne grupe čiji je rezultat zajednički projekt.

Praktičan rad obuhvaća tematska snimanja digitalnim fotoaparatom u različitim terminima na različitim mjestima, rad s „camerom obscurom“ – snimanje i izradu fotografija u fotolaboratoriju, aplikacije na fotopapiru, tekstilu, oblikovanje predmeta… Program obuhvaća teorijska predavanja, tehničku pripremu, edukativne filmove, skupni i individualni rad, analize i diskusije, definiranje vlastite ideje i vizualne poruke…

Rezultati zajedničkog rada prezentirat će se pri kraju radionice zajedničkom izložbom u Gospiću i ostalim gradovima kako je i navedeno u programu.

Okvirni raspored rada isprepleten je radom s voditeljem, samostalnim i skupnim radom, „vremenom provjere postignutih rezultata“, prezentacijama, a odvija se kao cjelodnevna aktivnost.

U radionici se uči činiti, djelovati, izraditi rukama, misliti, pred svakim je sudionikom produkt njegovog rada koji se može kritički sagledati, doraditi, mijenjati i na kraju vrednovati.

Uči se surađivati i živjeti zajedno, otkrivati sebe i druge u stvaralačkom procesu i opće životnom okruženju. Uči se prihvaćati osobnost drugih u svim aspektima. Temelj radionice jest zajednički rad koji pretpostavlja samostalno učenje, preuzimanje odgovornosti u okviru grupe i spremnost na međusobnu komunikaciju.

Tako se usklađuju različiti interesi, definiraju problemi i pronalaze rješenja demokratskim putem aktivnog slušanja, sudjelovanja i osjećaja za druge.

Kroz radni proces promovira se različitost mišljenja i entuzijazam spram učenja i djelovanja.

Radionica nije primarno usmjerena na ishode učenja već je to više sam proces stvaranja i aktivan doprinos različitih sudionika. Kreativnost u procesu rada stvara oduševljenje i daje izvrsne često neočekivane rezultate. Emocionalni i radni angažman polaznika prema usvajanju novih znanja, vještina, metoda rada dovodi do razvitka različitih kompetencija:

Predmetne (povezanost i činjenice u odnosu na osnovnu temu), socijalne (samostalni rad, rad u grupi, suradničko učenje, tolerancija), metodičke (individualnost u obradi teme, skupni rad, poštivanje zajedničkih odluka i dogovora), organizacijske (podjela i koordinacija rada, korištenje dostupnih resursa, vremena i prostora), umijeća (različiti oblici oblikovanja…)

Kroz cijelu radionicu se uči živjeti zajedno, stječu se zajednička radna iskustva, potiče na aktivnost i mobilnost.

Učimo radeći, igrajući se, istražujemo, rješavamo probleme iz svakodnevnog života, razvijamo sve vidove komunikacije. To nam omogućuje veću fleksibilnost, otvorenost, kreativnost i prilagodbu u životu uopće.

Program fotoradionica izvodi se sukladno Programu za koji je Hrvatski fotosavez dobio suglasnost Ministarstva prosvjete i športa 2000. godine, „za izvođenje programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama iz područja fotografske djelatnosti.“

Back to top