Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 422
Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
https://gospic.hr/lokalna-akcijska-grupa-lika-objavilalag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Objavljeno 10. ožujka 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 10. ožujka 2020. godinetreći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima koja je usklađena s tipom operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Potpora je namijenjenamladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj). Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene Mjere je 3.161.466,00 HRKpri čemu potpora po korisniku iznosi 370.625,00 HRK ukoliko će poljoprivreda biti glavno zanimanje i korisnik će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede ili 148.250,00 HRK ukoliko poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede.

Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu; te pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR

Korisnici mogu ulagati ukupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja; kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)); kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu podnose se na adresu LAG-a LIKA od 24. ožujka 2020., a najkasnije do 27. travnja 2020.

 

Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA:https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

 

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da prate web i FB stranicu LAG-a kako bi se pravovremeno upoznali s vremenom održavanja radionica za Mjeru 6.1.1.  na kojima će im biti objašnjeni uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 

LAG LIKA