Nastavak edukacija

U sklopu projekta „Odškrinimo vrata zapošljavanju“, UP.02.1.1.06.0030, kojem je nositelj Grad Gospić, nastavljene su edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina. U sklopu projekta odabrana su 4 obrazovna verificirana programa. Tako su danas započele edukacije za poslove rukovatelja/ice rovokopačom, kombiniranim građevinskim strojem i jednostavni poslovi vrtlara/ica. Radni materijali su uručeni polaznicima te je naručena radna odjeća i obuća.

Polaznici će po završetku obrazovanja steći uvjerenja s pravom upisa u e-radnu knjižicu. Kroz programe osposobljavanja polaznici stječu nove kompetencije s ciljem lakše zapošljivosti.

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.

Back to top